SINAN MANFASFAS SARISA BYAK MANSAR F. J. F. VAN HASSELT - Manfasramdi
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

SINAN MANFASFAS SARISA BYAK MANSAR F. J. F. VAN HASSELT


Mansar ine dakbesnosnon ro sup Papua kasiper, kawasa bero Sup Byak, kawasa Numfor Doreri sya sfawinepen kaku Mansar ine. Mansar ine byepande kaku ro sarisa Byak ma fawawi babebyaki robaido fawawi Sinan.

Snari kyapar i ro Mansinam (Mnukwar), tanggal 10 Juli 1871. Inja, fafisu ibawa mkun rawo iba muryase, dawos Wos Byak kwar. Fyasepen "kamus Bahasa Biak", fyasepen Refo, budaya Byak, ma fasfas bekur kawasa Byak koine. Fawawi Byak ine fyawi kakuna, snar fyawi wos sinan Byak.

Post a Comment for " SINAN MANFASFAS SARISA BYAK MANSAR F. J. F. VAN HASSELT"