Een Tocht Over Biak - Manfasramdi
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Een Tocht Over Biak

Biak
De Nederlander(Ontleend aan reisverhaal van zendeling F. J. Jens in de Berichten der U. Z. V.)


Reeds lang was ik door den heer Elandt, commandant van het excursiedetachement, uitgenoodigd om nog eens een tocht met Z. Ed. mede te maken naar de Schouten-Eilanden. 

Ik had deze uitnoodiging aangenomen, daar ik, nu Biak niet per prauw te bereiken of te berezan is, toch nog een de gelegenheid kreeg om mijn a.s. arbeidsveld te bezoeken. 

Het plan van den heer Eland was, om dwars door Biak, richting zuid-noord, de noordkust te bereiken. Volgens het hoofd van Mandoesir bestond er een pad, en zelfs een goed begaanbaar pad. 

Den 19den November, 's morgens om half vijf, vertrok het het stoomscheepje "Pionir" van Manokwari. 

Nauwelijks buiten de baai zijnde, merken wij dat de zware Oceaandeining reeds doorstaat. Dat belooft dus een aarjige reis, zoo het niet een mislukte wordt, en wij gedwongen worden door die deining om te keeren. 

Reeds spoedig duikt Noemfoer aan den horizont uit de zee op. Om 11 uur passeeren wij dit eiland, om dan 's avonds om 5 uur het anker uit te werpen te Korido. 

Sumber: De Nederlander, 26-07-1913

Post a Comment for "Een Tocht Over Biak"